Produkt/kemi-blad på Sinnerup duftpinde og duftspray

SINNERUP Duftpinde

Indeholder: 1-/1,2,3,4,5,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra-methyl-2-naphtyl) ethan-1-one, 2-(4-tert-butyl-benzyl) Propionaldehyde, 4-(4-hyxdroxy-4-methyl-pentyl) cyclohex-3-enecarbaldehyde,3R-(3 α ,3a β, 7  , 8a α)]-1-(2,3,4,7,8 8a-hexahydro-3, 6, 8, 8-tetra-methyl-1H-3a, 7-methanoazulen-5-yl) ethan-1-One and α -methyl-1, 3-benzodioxole-5-propionaldehyde. Kan fremkalde en allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet.

Instruktioner:
1. Fjern låget og flaskestopperen.
2. Indsæt duftpindene i flasken. Vend duftpindene om, når de er gennemvædet.
3. For mere intens duft skal duftpindene fjernes, vendes og genindsættes i flasken ugentligt. Anvend beskyttelse, når duftpindene berøres, så væsken ikke kommer direkte på huden.

Advarsel (alle kemikalier er max < eller = 0.08%):
1. Kan forårsage en allergisk reaktion på huden.
2. Produktet må ikke komme i kontakt med huden og øjnene. Hvis der opstår kontakt, skyl og rens med vand øjeblikkeligt. Hvis der stadig mærkes irritation eller ubehag, søg straks lægehjælp. Anvend sikkerhedshandsker.
3. Hvis der er brug for medicinsk behandling, skal beholder/indlægningsseddel/etiket medbringes.
4. Bortskaffelse af indhold/beholder skal ske i overensstemmelse med lokale bestemmelser.
5. Skadeligt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.  
6. Opbevares utilgængeligt for børn og dyr.
7. Produktet er ikke spiseligt/må ikke drikkes. Hvis produktet ved et uheld indtages, søg strakt lægehjælp.  

Forbehold:
1. For at forlænge dufttiden skal produktet holdes væk fra varme og direkte sollys.
2. Forsøg ikke at åbne flasken med en kniv eller andet skarpt objekt.
3. Placer produktet/flasken på en olie-/væskeafvisende overflade eller bakke for at undgå forurening/misfarvning. Produktet må ikke komme i kontakt med stof/møbler.
4. Hvis beholderen er ødelagt/utæt, så må produktet ikke længere benyttes.
5. Rengør straks hvis produktet spildes.
6. Grundet naturlige og organiske ingredienser i produktet kan farven ændre sig, hvilket er meget almindeligt og det vil ikke påvirke effekten af produktet.

SINNERUP Duftspray

Indeholder: 1- (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-octahydro -2,3,8, 8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-on, 2- (4-tert butylbenzyl) propionaldehyd.
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Undgå direkte indånding. Undgå udledning til miljøet.

Ved kontakt med hud:
Vask med rigeligt sæbe og vand. Hvis hudirritation eller udslæt forekommer, så søg lægehjælp.
EUH208: Indeholder
1 -(1,2,3,4,5,6,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl) ethan-1-one,2-(4-tert-butylbenzyl) Propionaldehyde, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-enecarbaldehyde, 3R-(3α,3aβ,7β,8aα]-1 -(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a, 7-methanoazulen-5-yl) ethan-1-One and α-methyl-1, 3-benzodioxole-5-propionaldehyde. kan fremkalde en allergisk reaktion.

Instruktioner:
1. Tag låget af og tilpas sprayen/tuden, så den peger i den rigtige retning inden du presser dysen ned.  
2. Sæt låget på efter brug.

Advarsel (alle kemikalier er max < eller = 0.08%):
1. Opbevares utilgængeligt for børn, ældre, gravide og dyr.
2. Produktet må ikke komme i kontakt med huden og øjnene. Hvis der opstår kontakt, skyl og rens med vand øjeblikkeligt. Hvis der stadig mærkes irritation eller ubehag, søg straks lægehjælp.
3. Produktet er ikke spiseligt/må ikke drikkes. Hvis produktet ved et uheld indtages, søg strakt lægehjælp.
4. Må ikke komme i nærheden af ild.

Forholdsregler for brug:
1. For at forlænge dufttiden skal produktet holdes væk fra varme og direkte sollys.
2. Anvend ikke produktet på maling, fiber-, læder- eller træprodukter, da det kan forårsage misfarvninger, fading (farverne falmer) og lignende konsekvenser.  
3. Hvis beholderen er revnet, må sprayen ikke længere anvendes.
4. Rengør øjeblikkeligt, hvis indholdet spildes.
5. Grundet naturlige og organiske ingredienser i produktet kan farven ændre sig, hvilket er meget almindeligt og det vil ikke påvirke effekten af produktet.